IFS AnvändarmanualerDrift DriftorderÄndra status till avslutad för driftorder

Ändra status till avslutad för driftorder

Dubbelklicka i fältet "Avslutad datum". Välj datum och tid i kalendern och tryck enter.

Välj "Spara". Backa till startsidan genom att använda bakåtpilen

Välj "Spara". Backa till startsidan genom att använda bakåtpilen

Välj "Refresh". Driftordern försvinner från elementet "Aktiva driftorder"

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.