IFS AnvändarmanualerDrift BesökPlanera besök från arbetsorder (kalla ut beredskapsvakt)

Planera besök från arbetsorder (kalla ut beredskapsvakt)

Obs! Du måste högerklicka på den övre delen av formuläret, det går inte att skapa besök med plusset nere i fliken stationsbesök (där kan man enbart titta på eller redigera existerande besök).

 

Klicka i fältet "Återanvänd tidigare besökare" och välj "Värdelista"

Välj person i listan och välj "OK"

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.