IFS AnvändarmanualerDriftBesökPlanera besök från arbetsorder (kalla ut beredskapsvakt)

Planera besök från arbetsorder (kalla ut beredskapsvakt)

Navigera till arbetsordern du vill planera besök för och välj högermusval "Planera besök"

Välj "OK"

Välj "OK"

Besöket visas i element "Planerade besök DC" i lobbyn för "DRIFTOPERATÖR-STATIONSBESÖK". Beskrivning sätts automatiskt till "Beredskapsvakt kontaktad".

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.