Driftoperatör-Stationsbesök

Du når "Stationsbesök" från startlobbyn "Driftoperatör-Startsida" under "Länkar"

Du når sidan "Stationsbesök" från startlobbyn "Driftoperatör-Startsida" under "Länkar"

Lobbyn visar stationsbesök med olika statusar för respektive DC-område

1.  "Länkar" innehåller genvägar till formulär för att skapa besök, söka besök och visa nyligen avslutade besök.

2. "Besök DC" visar planerade besök för alla DC-områden och pågående besök per DC-område.

3. "Planerade/Pågående besök DC" visar antal planerade besök för alla dc-områden och pågående besök per DC-område.

4. ”Pågående besök med påminnelser” visar antalet stationsbesök med påminnelser om att avgångsrapportera (skickas om besöket pågått mer än 6 timmar).

5.  ”Fördelning av besök (webb/tel) de senaste 30 dagarna”  visar fördelningen av stationsbesök som har rapporterats via webb respektive telefon till DC.

Klicka på respektive rad eller siffra för att se detaljerad information.

I översiktselementen med rader ser du planerade besök (alla dcområden) och pågående besök per dcområde. Klicka på repektive rad för att se detaljerad information.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.