Driftoperatör-Stationsbesök

Du når sidan "Stationsbesök" från startlobbyn "Driftoperatör-Startsida" under "Länkar"

I översiktselementen med rader ser du planerade besök (alla dcområden) och pågående besök per dcområde. Klicka på repektive rad för att se detaljerad information.

Sifferelementen visar antal planerade besök (alla dcområden) och pågående besök per dcområde. Klicka på siffran för att nå översiktformulär med mer information och redigeraläge, tex för att ändra status till avslutat.

I elementet "Länkar" finns genvägar till formulär för att skapa besök, söka beök och visa nyligen avslutade besök.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.