IFS AnvändarmanualerDriftFelanmälan1.2 Skapa Servicebegäran/Felanmälan (Entreprenör)

1.2 Skapa Servicebegäran/Felanmälan (Entreprenör)

I denna artikel visar vi hur du skapar en Servicebegäran/Felanmälan för ett fel eller behov av service som upptäckts. Vidare i artikeln används ordet Felanmälan, men då kan lika gärna en Servicebegäran åsyftas.

1. Ny Felanmälan

Hur man skapar en ny felanmälan/servicebegäran.

Om du redan känner till hela Objekt-IDet kan du skriva det i fält A, och då kommer fälten Ort och AO-Ort fyllas i automatiskt när du tabbar eller byter fält.

Om du bara känner till delar av ID:et kan du börja skriva det i fält A, Tryck sedan Ctrl+K för att få välja mellan relevanta Objekt. När du väljer objektet kommer fälten Ort och AO-Ort fyllas i automatiskt.

  1. Börja med att klicka på Felanmälan bland genvägarna till vänster.
  2. Klicka på + symbolen för att skapa en ny.
  3. Efter du har anget AO-Ort, ge felanmälan ett tydligt direktiv som beskriver vad som ska åtgärdas. Fyll sedan i de markerade fälten. (Flera av fälten har förvalda värden som ska väljas.)
  4. För att välja och bläddra bland förvalda värden, klicka på knappen för värdelista eller tryck F8.
  5. När alla fälten är ifyllda klickar du på diskett symbolen för att spara.

Nu är felanmälan upprättad och den dyker då upp i lobbyn hos underhållsingenjören.

Fel eller åtgärder som upptäcks i fält och beräknas kosta mindre än 30tkr att åtgärda behöver ej handläggas av underhållsingenjör, utan felanmälan kan sättas till status under beredning direkt den har skapats.

Fältet "Tidigaste Start" sätts av Underhållsingenjören innan de skickar arbetet på beredning.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.