IFS AnvändarmanualerDriftBesökRegistrera nytt besök från detaljformulär

Registrera nytt besök från detaljformulär

Navigera till startsidan och välj "Stationsbesök"

Välj "Registrera nytt besök"

Välj "Registrera nytt besök"

Klicka i fältet "Littra" och välj "Värdelista" (eller "F8")

Klicka i fältet "Littra" och välj "Värdelista" (eller "F8")

Expandera listan för sparade sökningar och välj DC-område

Expandera listan för sparade sökningar och välj DC-område

Markera den anläggning du vill skapa besök på och välj "OK"

Markera den anläggning du vill skapa besök på och välj "OK"

Alternativ 1. Mata in information om besöksstatus, besökaren  och ev. ankomsttid (dubbelklicka i fältet för att få upp kalendern). Välj "Spara"

Mata in information om besökaren, besöksstatus och ev. ankomsttid (dubbelklicka i fältet för att få upp kalendern). Välj "Spara"

Alternativ 2. Du kan välja att återanvända besöksinformation från en tidigare besökare. Markera fältet "Återanvänd tidigare besökare" och öppna värdelistan. Välj den person som besöket gäller och välj "OK". Spara.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.