IFS AnvändarmanualerDrift BesökRegistrera nytt besök från detaljformulär

Registrera nytt besök från detaljformulär

Navigera till startsidan och välj "Stationsbesök"

Välj "Registrera nytt besök"

Expandera listan för sparade sökningar och välj DC-område

Markera den anläggning du vill skapa besök på och välj "OK"

Mata in information om besökaren, besöksstatus och ev. ankomsttid (dubbelklicka i fältet för att få upp kalendern). Välj "Spara"

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.