IFS AnvändarmanualerDrift BesökAvsluta påbörjat besök

Avsluta påbörjat besök

Klicka på översiktselementet för pågående besök (siffran)

Markera det besök du vill avsluta och välj högermusval "Avsluta besök"

Välj "OK". Navigera tillbaka till "stationsbesöks"-sidan genom att använda bakåtpilen.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.