Driftoperatör-Startsida

När du loggar in i systemet visas din lobby (startsida) med översikter och länkar.

I översiktselementen med rader ser du pågående driftorder och driftnoteringar. Klicka på repektive rad för att se detaljerad information eller komma till redigeraläge.

Sifferelementen visar antal pågående besök per dcområde och aktiva AO för DCNOoch DCSY. Klicka på siffran för att nå översiktformulär med mer information och redigeraläge.

I elementet "Länkar" finns genvägar till formulär för att hantera driftnoteringar, driforder, driftorderfel och adresser. Det finns även länkar till lobbysidorna "Stationsbesök" och "Felanmälan"med ytteligare översikter och länkar.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.