IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering4. UTFÖRANDE4.5.2 Bifoga Dokumentation (Entreprenör)

4.5.2 Bifoga Dokumentation (Entreprenör)

I denna artikel går vi igenom hur man bifogar dokumentation till en Arbetsuppgift.

1. Bifoga dokumentation

  1. Navigera till Arbetsuppgiften som du vill bifoga dokumentet till.
  2. Klicka på "Bilagor" i panelen längst ner
  3. Klicka på "Ny".
  4. Klicka på "..." vid Dokumentklass:
  5. Välj vilken typ av dokumentklass du vill bifoga
  6. Klicka på OK.
  7. Klicka på "Bläddra" och sök fram den fil du vill ska bifogas.
  8. Kontrollera att titeln är beskrivande och tydlig.
  9. När du i nöjd, klickar du på "Skapa" nu är bilagan skapad.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.