1.5 Att skapa Arbetsuppgifter

Denna artikel går igenom flera sätt att skapa arbetsuppgifter på en befintlig Arbetsorder.

 • Genom Statusändring.
 • Genom Jobb och Mallar.
 • Genom Manuellt tillägg.

1. Arbetsuppgift automatiskt via statusändring.

När en arbetsorders status ändras till "Under Beredning" och det inte finns någon befintlig arbetsuppgift än, så skapas automatiskt en arbetsuppgift som får samma beskrivning som arbetsordern.

 1. Gå till den Arbetsorder som du vill lägga till en arbetsuppgift på. Genom att högerklicka på den och välja "Bered Arbetsorder"
 2. Högerklicka i "huvudet" på ordern
 3. Välj "Arbetsorderstatus"
 4. Sätt status till "Under beredning.

När du ändrar statusen på AO till "Under Beredning" så skapas en arbetsuppgift automatiskt, den får också statusen "Under Beredning" och skickas därmed direkt för beredning av UH-Entreprenören.

Klicka på fliken "Arbetsuppgifter", här kan vi se att en ny arbetsuppgift är skapad och att den har status "Under beredning"

2. Arbetsuppgift via Jobb och Mallar

För många av standardjobben så finns det mallar för att skapa upp arbetsuppgifter som är förifyllda.

 1. Gå till den Arbetsorder som du vill lägga till en arbetsuppgift på. Genom att högerklicka på den och välja "Bered Arbetsorder"
 2. Klicka på fliken "Jobb och mallar"
 3. Ställ markören i "Uppgiftsmalls-ID"
 4. Klicka på Ikonen för värdelista eller F8.
 5. Välj den mall som passar på arbetet som ska utföras
 6. Klicka OK för att lägga till.
 7. Klicka på spara för att lägga till Uppgiften

Klicka på fliken "Arbetsuppgifter", här kan vi se att en ny arbetsuppgift är skapad och den har fått status "Ny", samt att Avdelning är ifylld.

3. Arbetsuppgift manuellt.

 1. Gå till den Arbetsorder som du vill lägga till en arbetsuppgift på. Genom att högerklicka på den och välja "Bered Arbetsorder"
 2. Klicka på fliken "Arbetsuppgifter"
 3. Klicka på + symbolen för att lägga till en ny
 4. Fyll i fältet "Beskrivning" med vad arbetsuppgiften är och gärna "Lång beskrivning" med mer utförlig information.
 5. När du är nöjd klickar du på spara för att lägga till Arbetsuppgiften.

4. Att kontrollera efter Arbetsuppgiften är skapad.

När arbetsuppgiften är skapad så är det viktigt att kontrollera följande fält.

 1. Gå till fliken "Arbetsuppgiften" för att se uppgifterna.
 2. Kontrollera att fältet Leverantör har ett värde (Viktigt för att den ska hamna på rätt ställe)
 3. Kontrollera att "Rapporterat Objekt-ID" stämmer.
 4. Kontrollera fälten "Tidigast start" och "Senaste avslutning"
 5. Spara eventuella justeringar genom att klicka på "spara".

 

Om du vill beställa beredning på arbetsuppgifterna kan du följa denna manual.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.