IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering5. FAKTURERING5.3 Sätta status rapporterad (Entreprenör)

5.3 Sätta status rapporterad (Entreprenör)

Denna artikel går igenom statusen "Rapporterad" för Arbetsuppgifter.

Entreprenören ska bara sätta statusen på en arbetsuppgift till Rapporterad när denne vill indikera att ALLA kostnader (anmodan) på arbetsuppgiften är frisläppta eller attesterade och inga fler kommer. Dessutom att all information är ifylld eller bifogad.

1. Flöde mellan UH-I och UH-E av AU och Anmodan status.

Här är en översiktsbild på hur Arbetsuppgifter och tillhörande anmodan går mellan UHI och UHE

 1. Entreprenören frisläpper en anmodan på en utförd uppgift. Det kan vara bara en anmodan eller en ny anmodan på en uppgift som redan hade en attesterad anmodan.
 2. Underhållsingenjören Attesterar anmodan.
 3. Entreprenören har inga fler kostnader som de vill lägga på en anmodan och sätter statusen på Arbetsuppgiften till "Rapporterad" för att indikera att allt är klart.
 4. Underhållsingenjören kontrollerar att allt verkar vara ifyllt och klart, och avslutar då Arbetsuppgiften.

OBS Steg 1 och 2 kan ske flertalet gånger innan alla kostnader är hanterade.

2. Sätta status

För att sätta AU status till Rapporterad följ dessa steg.

Klicka på Elementet "Attesterad, inväntar status rapporterad" i lobbyn.

 1. Klicka på den arbetsuppgift du vill rapportera
 2. Ställ dig i filken "Anmodan
 3. Kontrollera att AU status är "Utfört arbete"
 4. Kontrollera hur många anmodan som finns på uppgiften.
 5. Kontrollera att alla anmodan på Uppgiften är Stängda.
 6. Högerklicka i huvudet på arbetsuppgiften.
 7. Välj "Status" > "Rapporterad".

Nu är uppgiften rapporterad och Underhållsingenjören kommer att granska och sedan avsluta uppgiften.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.