IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering1. INITIERING1.3 Skapa Arbetsbegäran (UH-Ingenjör)

1.3 Skapa Arbetsbegäran (UH-Ingenjör)

 1. Denna artikel beskriver hur du gör en Arbetsbegäran, fyller i vad som du vill ska göras. Länkar för hur du beställer beredning och lägger till arbetsuppgifter finns nedan.

1. Arbetsbegäran

Om du redan känner till hela Objekt-IDet kan du skriva det i fält A, och då kommer fälten Ort och AO-Ort fyllas i automatiskt när du tabbar eller byter fält.

Om du bara känner till delar av ID:et kan du börja skriva det i fält A, Tryck sedan Ctrl+K för att få välja mellan relevanta Objekt. När du väljer objektet kommer fälten Ort och AO-Ort fyllas i automatiskt.

 1. Börja med att klicka på symbolen för arbetsbegäran.
 2. Klicka på + för att skapa en ny.
 3. Fyll i de markerade fälten.
  • Avdelning: Den avdelning som önskar få arbetet utfört och äger ärendet.
  • Tidigast Start, Senast Avslutning: Om du har önskemål när arbetet ska utföras.
  • Upptäckt och Symptom: Här ska du fylla i hur felet uppmärksammades och vilka symptom det gav
 4. Vissa av fälten ska fyllas i med Värdelista. Klicka då denna ikon för att få välja.
 5. När du är klar klickar du på fliken Bered.
 1. Börja med att fylla i vad som behöver göras för att åtgärda felet eller underhållet.
 2. Ange om arbetet är Hindrande eller ej. Om du inte vet ännu, lämnar du det tomt.
 3. Fyll i vem som är leverantör, alltså vem som ska få i uppgift att bereda och utföra arbetet.
 4. När du är nöjd klickar du på symbolen för att spara.

2. Bifoga eventuell dokumentation på Arbetsordern

Arbetsbegäran måste vara sparad innan du kan bifoga dokumentation på den.

 1. Börja med att öppna bilagepanelen.
 2. Klicka på knappen "Ny"
 3. Klicka på de 3 prickarna för att få fram en värdelista på Dokumentklasser.
 4. Välj den korrekta dokumentklassen.
 5. Klicka "OK"
 6. Ge dokumentet en beskrivande titel.
 7. Klicka på "Skapa"

Nu har du skapat en Arbetsorder i status arbetsbegäran. Nästa steg är att lägga till Arbetsuppgifter och Beställa beredning.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.