IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering1. INITIERING1.1 Skapa Servicebegäran/Felanmälan (DC)

1.1 Skapa Servicebegäran/Felanmälan (DC)

I denna artikel går vi igenom hur driftpersonal skapar en Servicebegäran/Felanmälan.

Driften skapar en Servicebegäran, adderar arbetsuppgifter via Jobb och Mallar och frisläpper sedan den direkt till Entreprenören

1. Driften skapar en Servicebegäran/Felanmälan och lägger till arbetsuppgifter.

Driften får en felsignal i sina system och rapporterar och prioriterar felet. Följ stegen nedan.

Om du redan känner till hela Objekt-IDet kan du skriva det i fält A, och då kommer fälten Ort och AO-Ort fyllas i automatiskt när du tabbar eller byter fält.

Om du bara känner till delar av ID:et kan du börja skriva det i fält A, Tryck sedan Ctrl+K för att få välja mellan relevanta Objekt. När du väljer objektet kommer fälten Ort och AO-Ort fyllas i automatiskt.

 1. Klicka på "Felanmälan" i genvägarna till vänster.
 2. Klicka på + tecknet för att lägga en ny Servicebegäran/Felanmälan. DU kan skapa en helt ny, eller välja en ny från mall.
 3. Fyll i alla de markerade fälten (Övriga fält kan också användas). På de flesta kan du även välja från en värdelist (Ställ dig i fältet och tryck F8 eller värdelista i menyraden)
 4. När du är nöjd, klicka på spara ikonen.
 1. Klicka nu på fliken "Jobb och Mallar".
 2. Klicka på + tecknet för att lägga en mall.
 3. Ställ dig i fältet "Uppgiftsmalls-ID" och tryck F8.
 4. Välj den mall som passar det arbete du vill lägga till.
 5. Klicka på OK för att lägga till.
 6. När du är nöjd, klicka på spara för att skapa arbetet(AU).

Nu kan du ringa ut B vakten för att avhjälpa felet. När det är gjort kan du fortsätta till nästa steg och Frisläppa uppgiften.

2. Driften kallar ut beredskapsvakt och frisläpper arbetet.

Nu kan du ringa ut B vakten för att avhjälpa felet. När det är gjort kan du fortsätta till nästa steg och Frisläppa uppgiften.

Om du inte har arbetsuppgiften öppen, kan du hitta den under "Nya AU -väntar på att frisläppas" i Lobbyn.

 1. Högerklicka i "huvudet" på Arbetsordern.
 2. Välj "Arbetsorderstatus"
 3. Klicka på "Frisläppt"

3. Beredskapsvakten är på plats och driften startar arbetsuppgiften.

När B-vakten ankommit till Anläggningen är det dags att starta uppgiften. Klicka på den under de Frisläppta uppgifterna i Lobbyn.

 1. Här kan du fylla i kompletterande uppgifter i detta fält.
 2. Skriv i vilken  Beredskapsvakt som hanterar ärendet i fält.
 3. Högerklicka i "Huvudet" på Arbetsuppgiften.
 4. Välj "Status" > "Arbete Påbörjades"

Nu är Arbetsuppgiften Startad och syns under Startade AU i Lobbyn.

1 Comments

Niklas Olofsson

Testar kommentarer

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.