IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering4. UTFÖRANDE4.6 Beställa ändring av anläggningsinformation (Entreprenör)

4.6 Beställa ändring av anläggningsinformation (Entreprenör)

I de fall man har gjort en ändring som göra att anläggningsinformation måste uppdateras, så ska man skapa en arbetsuppgift åt SVK dokumentationsavdelning. Följ stegen i denna artikel för att göra det.

1. Skapa Arbetsuppgift för SVK-DOK.

 1. Navigera till arbetsuppgiften som är anledningen till att anläggningsinformationen behöver ändras.
 2. Högerklicka i huvudet på uppgiften.
 3. Välj "Bered Arbetsorder"
 1. Inne i Arbetsorder, klicka på fliken "Jobb och Mallar"
 2. Klicka på +
 3. Ställ markören i Uppgiftsmalls-ID.
 4. Klicka på Värdelsita eller F8
 5. Välj den Mall som passar, (i detta fall DOK003 Uppdatering av anläggningsinformation).
 6. Klicka Ok
 7. Spara dina ändringar
 8. Klicka nu på fliken "Arbetsuppgifter"
 1. Här ser vi att en ny Arbetsuppgift har skapats, högerklicka på den.
 2. Välj "Arbetsuppgift..."
 1. Inne i den nya Arbetsuppgiften, sätt markören på "Leverantör"
 2. Klicka på Värdelista eller F8
 3. Välj SVK som leverantör
 4. Klicka OK.
 5. Under "Utförd Åtgärd" Anger ni vad som behöver bytas samt vilka nya uppgifter ni bifogar.
 6. Spara dina ändringar
 7. Sedan bifogar ni det som SVK-DOK behöver för att kunna utföra ändringarna. Följ denna artikel om du behöver hjälp med att bifoga dokumentation
 8. Efter detta så frisläpper vi uppgiften till SVK-DOK genom att högerklicka och välja Status > Frisläppt på uppgiften.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.