SKICKA UPPGIFTER

OM DU VILL VISA ARBETSUPPGIFTER ELLER ARBETSORDRAR FÖR EN ANNAN ANVÄNDARE KAN DU GÖRA FÖLJANDE.

1. Sök fram och markera de objekt som du vill dela/skicka.

2. Högerklicka i formuläret och välj "Sänd till".

3. Välj "Sänd till kollega".

4. I det nya fönstret börjar du med att ange till vem du vill skicka informationen.

5. Behöver du leta efter användaren kan du klicka på knappen med "..."

6. Då öppnas ett sökfönster, sök fram personen/na och klicka på "OK".

7. Ange en beskrivande titel på meddelandet.

8. Ange ett meddelande som du vill att mottagaren ska se.

9. När du är nöjd så klickar du på "Skicka".

 

10. När du har skickat uppgifterna så kommer de synas som en notis i mottagarens gränssnitt. Klicka på symbolen för att öppna.

11. Om du vill gå direkt till de kopplade objekten kan du klicka på fönstret med en pil i.

12. Här ser du nu de uppgifter som delades med dig.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.