KONTERING AV KOSTNAD UBW (UNDERHÅLLSKONTON)

KONTERING AV KOSTNAD UBW (UNDERHÅLLSKONTON)

Vid kontering av kostnader i UBW används s.k konteringsregler som anger de konteringskrav som finns på ett visst konto. Vissa av underhållskontona (47xx) kräver att även arbetsuppgift anges (tidigare arbetsorder). Vanligtvis konterar Underhållsingenjörer inköpsanmodan redan i IFS (och fakturor kopplat till dessa ”ärver” konteringen från inköpsanmodan). Nedanstående grafiska exempel gäller därflr bara de fall där man exempelvis konterar en s.k ”vild” faktura i UBW som ej hör till någon inköpsorder från IFS, alternativt att en inköpsfaktura stannat pga för högt belopp eller dylikt.

Tidigare när IFS9 användes konterade man där med arbetsorder i kolumnen ”Infoid”. Se exempel nedan som illustrerar hur det sett ut fram till och med 3:e november 2022:

Efter att IFS10 införts påförs kostnader numera på arbetsuppgifter. I samband med denna förändring byter kolumnen i UBW namn från InfoID till Ifsau. Se exempel nedan som gäller från 7:e november 2022 och framåt:

Tips i UBW! Om du ej kan ditt arbetsuppgiftsnummer utantill kan du ange tre tecken eller fler som arbetsuppgiften innehåller  antingen 3 siffror i arbetsuppgiftsnumret eller 3 tecken i beskrivningen. Ju fler tecken/siffror du ger  desto färre förslag ges du och får på så sätt lättare att hitta din arbetsuppgift. I nedan exempel har text angetts för att leta fram  när vi vet vilket av förslagen vi vill använda klickar vi på aktuell rad.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.