ÅTERÖPPNA HISTORISK ARBETSUPPGIFT

ÅTERÖPPNA ARBETSUPPGIFT:

För att återöppna en arbetsuppgift som är avslutat och ligger på en historisk arbetsorder, gör följande.

1. Sök rätt på den arbetsorder som det gäller under historiska arbetsorder.

2. Högerklicka på arbetsordern och välj, ”Visa historisk arbetsorder…”.

3. Återöppna arbetsordern genom att högerklicka någonstans som inte är ett fält och välj, ”Återöppna”.

 

4. Bekräfta återöppning och begär att då se arbetsordern.

5. Välj nu fliken ”arbetsuppgifter” och högerklicka på den arbetsuppgift som det gäller, och ta ”Status > Återöppna”.

6. Kontrollera att arbetsuppgiften blivit återöppnad, genom att bekräfta att status nu står som ”Utfört arbete”.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.