IFS AnvändarmanualerLathundar och problemlösning IFS10ProblemlösningarIFS10 ÅTERSTÄLLA PROFIL VID KONSTIGT UTSEENDE PÅ FORMULÄR

IFS10 ÅTERSTÄLLA PROFIL VID KONSTIGT UTSEENDE PÅ FORMULÄR

I och med införandet av IFS10 så kan ni som är gamla användare av IFS9 ibland få problem med att formulär ser konstiga ut, fält kan hamna på fel ställe eller liknande. Då kan du återställa din profil för att lösa problemet. Gör enligt följande.

1. Klicka på pilen på din användare uppe till höger och välj ”Alternativ”

2. Gå till fliken ”Användarprofil” i Alternativsfönstret

3. Väl sedan ”Återställ” under Aktiv profil.

4. Kryssa i Utseende och välj ”OK”

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.