IFS AnvändarmanualerLathundar och problemlösning IFS10ProblemlösningarGÅR EJ ATT AVSLUTA AU MED STÄNGD ANMODAN (IFS10)

GÅR EJ ATT AVSLUTA AU MED STÄNGD ANMODAN (IFS10)

AVSLUTA ARBETSUPPGIFT MED STÄNGD ANMODAN:

Eftersom lösningen mellan IFS10 och UBW (Ekonomisystemet) kommer innehålla en fördröjning eftersom det är ett datautbyte med följande ledtider, leder det till att en viss tid måste fortlöpa innan man kan avsluta arbetsuppgifter med stängd anmodan.

Man kan räkna med en tid på mellan 15 – 30 minuter för att informationen ska ha synkats mellan systemen.

  • Inhämtning av Inköpsordrar från intern FTP-mapp

Körs var 15:e minut

  • Inläsning av inköpsordrar

Körs var 5:e minut

  • ”Utskrift” av inköpsordrar (skapar pdf eller xml beroende på leverantör)

Körs var 5:e minut

  • Intern uppdatering av information till IFS

Körs var 5:e minut

  • Sändning av information kring inköpsanmodans ordernummer (dvs vilket ordernummer fick de i UBW)

Körs var 5:e minut

 I det värsta senariot leder detta till en total ledtid på 35 minuter.

Man får alltså vänta minst 35min innan man kontaktar supporten.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.