PINNA FILTER OCH LISTOR

I IFS10 finns möjligheten att häfta fast vissa element för att förenkla arbetsflödet.

Här kommer två exempel.

Här kommer två exempel:

1. När du har en lista med funktionsobjekt där du vill enkelt kunna växla emellan dem kan du trycka på knappnålen.

Då fäst listan på högersidan och du kan enkelt växla mellan objekten.

 

2. När du väljer filtrering i lobbyn kan du även här fästa filtret för att enkelt kunna göra justeringar.

Klicka på knappnålen för att fästa det.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.