IFS AnvändarmanualerExcel add-inExcel add-in IFS applicationsTa ut data med hjälp av Excel add-in IFS applications

Ta ut data med hjälp av Excel add-in IFS applications

I detta avsnitt beskrivs hur du med  hjälp av Excel add-in IFS Application tar ut data från IFS klienten till Excel dokument. Obs! En förutsättning för att kunna ändra data på objekten är att de har konstruktionsstatus "Under konstruktion" eller "Omkonstruktion".

Välj migration job

Markera det migration job du vill hantera data med.

Välj migration job

Klicka på "search"

Klicka på "search"
Fyll i sökrutan, tryck därefter på search

Sökrutan ser olika ut beroende på vilket mig. job. du har valt. I eget avsnitt beskriver vi vilka sökvärden som används i respektive mig. job. OBS Du kan bara söka på ett värde i taget.

1. Fyll i värde 2. Tryck search 3. Bli inte orolig när "svarar inte" dyker upp i dilaogrutan, Excel add-in tänker för fullt. Ha tålamod och vänta.

Söka fram flera objekt i Excel add-in

Söka fram flera objekt i Excel add-in

Välj "advanced" fliken, fylll i SQL frågan

Vänta en stund. Dialogruta "do you want to fetch data in new  sheet"

Vänta en stund. Dialogruta "do you want to fetch data in new  sheet"

Ha tålamod, om det är många rader kan det dröja en stund innan dialogrutan dyker upp. Välj "Yes" om du vill ha datat i ett nytt ark, annars rensas det aktuella arket.

Excel arket är nu påfyllt med data. Detta sparas ned som Excel-dokument och skickas till projektören för ifyllnad.

Excel arket är nu påfyllt med data. Detta sparas ned som Excel-dokument och skickas till projektören för ifyllnad.

1. Påfylld Excel flik. 2. Valt mig jobb som definierar vilket data som tagits ut.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.