Störningsanalytiker 2.0-Startsida

I översiktselementen med rader ser du olika typer av aktiva arbetsuppgifter (AU).

Klicka på respektive rad för att se detaljerad information och komma till redigeraläge.

1. Aktiva AU beställda av störningsanalys

2. Aktiva AU för störningar från driften

3. Aktiva AU skapade av dig  

I översiktselementen med rader ser du aktiva AO skapade av AS respektive aktiva AO för störningar (skapade av driften). Klicka på repektive rad för att se detaljerad information och komma till redigeraläge.

Arbetsordern öppnas i detaljformuläret "Arbetsuppgift". 

Arbetsordern öppnas i detaljformuläret "Bered arbetsorder". Backa med pilarna för att gå tillbaka till startsidan eller klicka på hussymbolen

Backa med pilarna för att gå tillbaka till lobbyn. 

Vill du se mer information om det utförda arbetet, välj högermusval "Avrapportera" så kommer du till formuläret "Avrapportera arbetsorder". Där visas exempelvis information om start- och slut-datum, arbetsdetaljer etc.

Obs! Det är endast aktiva arbetsorder som visas. Arbetsorder som har status Utförd blir historiska och visas inte längre bland aktiva arbetsorder, utan behöver sökas fram i formulär "Historiska arbetsorder". 


I elementet "Länkar" finns länkar till olika formulär med filtrerad data. Sifferelementen visar aktiva AU med olika filtreringar. 

I elementet "Länkar" finns länkar till olika sökformulär och länkar till översikter för lager Stenkullen,  Kalenderplaner samt FU för kontrollanläggningar.

1. I elementet "Länkar" finns länkar till olika formulär med filtrerad data och länkar till översikter för lager Stenkullen, Kalenderplaner samt FU för kontrollanläggningar. 

2. Sifferelementen visar aktiva AU med olika filtreringar och länkar till översiktsformulär "Arbetsuppgifter".

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.