Lagerprocessen

Denna artikel går igenom följande moment:

 • Hur du skapar en arbetsuppgift från mall åt lager
 • Hur du gör en order och rekvisition av material på uppgiften.
 • Hur du frisläpper uppgiften åt lagret.
 • Hur du gör ett uttag av artiklarna som är beställda.
Skapa arbetsuppgift.

Ställ dig på den arbetsorder som arbetsuppgiften ska hamna under, om det inte finns någon arbetsorder så kanske den måste skapas först.

 1. Klicka på fliken "Jobb och Mallar".
 2. Klicka på Ikonen + för att lägga till.
 3. Under Uppgiftsmalls-ID, Klicka på ikonen för värdelista eller tryck F8.
 4. Välj mallen "LAG01" Materialuttag och transport.
 5. Klicka OK.
 6. Spara.
 1. Klicka på fliken "Arbetsuppgifter".
 2. Högerklicka på den arbetsuppgift vi precis skapade, och välj "Arbetsuppgift..."

Nu ska vi sätta leverantör på uppgiften så att den går till rätt mottagare.

 1. Sätt markören i fältet Leverantör.
 2. Klicka på ikonen för värdelista eller tryck F8.
 3. Välj det lager som har materialet. Beroende på vilken typ av objekt som Arbetsordern har kommer valet av möjliga leverantörer att ändras. I detta fall är det en Linjär tillgång så Åsbro finns att välja. I andra fall som station så går det att välja CDR.
 4. Klicka OK när du är nöjd.
 5. Nu kan du spara.

Nu ska vi ändra rekvisitionsort för att kunna få upp artiklarna.

 1. Klicka på fliken "Material" i arbetsuppgiften.
 2. Klicka på ikonen +, för att skapa en Materialrekvisition.
 3. Ställ markören i fältet "Rek. Ort"
 4. Klicka på ikonen för värdelista eller tryck F8.
 5. Välj rätt lager, Åsbro eller CDR.
 6. Klicka OK.
 7. Klicka på "Spara"

Nu ska vi lägga till artiklar och sedan frisläppa rekvisitionen och arbetsuppgiften.

 1. Klicka på det lilla + för att skapa en ny rad.
 2. Ställ dig i fältet" Artikelnr".
 3. Klicka på ikonen för värdelista eller tryck F8.
 4. Alternativt steg. Sök fram den artikel som du vill lägga till.
 5. Markera artikeln du vill lägga till.
 6. Klicka OK.
 7. Sätt rätt Behovskvantitet.
 8. Klicka på "Spara"
 9. När du har lagt till alla artiklar du behöver och är nöjd. Högerklicka i huvudet på Materialfliken och välj "Frisläpp" (Statusen blir nu frisläppt)
 10. Högerklicka sedan i huvudet på arbetsuppgiften och välj Status>Frisläppt. Nu får arbetsuppgiften statusen "Frisläppt" Och den dyker nu upp i lageradministratörens lobby.
Göra materialuttag.

Ifrån lobbyn Lageradministratör ser vi att du har en ny arbetsuppgift.

Nu går vi in och tittar på den/dom

 1. Klicka på elementet med arbetsuppgiften.
 2. Här ser du listan med arbetsuppgifter.
 3. Högerklicka på raden med den arbetsuppgift du vill behandla och välj "Arbetsuppgift..."

Nu ska vi sätta status och ta ut material.

 1. Klicka på fliken Material i arbetsuppgiften.
 2. Sätt statusen på uppgiften till påbörjad. Högerklicka i huvudet på uppgiften och välj, Status>Arbete påbörjades.
 3. Högerklicka sedan på den artikel du vill göra uttag på och välj "Ta ut manuellt..."

Kontrollera nu att den tillgängliga kvantiteten räcker för behovskvantiteten. Annars kanske man måste beställa nytt eller byta mot annan likvärdig artikel.

 1. Ange den kvantitet som ska tas ut. Om det finns fler lagerplatser får du ange kvantitet på de olika platserna.
 2. När du är nöjd klickar du OK.

När alla rekvisitioner/artiklar är behandlade och arbetet är färdigt byter vi status igen.

 1. Högerklicka i huvudet på arbetsuppgiften och välj. Status>Arbete utfört.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.