FÖRSTA GÅNGEN DU SKA ANVÄNDA VDI

I denna artikel går vi igenom vissa begrepp och inställningar du bör känna till när du ska använda VDI.

VDI står för Virtual Desktop Infrastructure. Och är ett sätt att ansluta till virtuella miljöer. På SVK används det för att på ett säkert sätt låta externa användare komma åt interna system (Exempelvis IFS). SVK använder sig av VMware Horizon (version 8.x).

Inställningar att göra innan du loggar in första gången.

  1. Kontrollera att du har en korrekt version (minst 8.X) av VMware Horizon klienten installerad
  2. Kontrollera att du fått ett användarnamn och lösenord, samt att du kan ta emot SMS koder.
  3. Lägga till din lokala disk för använding i VDI miljön, Här finns en guide för hur du gör det.
  4. Om du får problem med att num-lock tangenten slår av och på, kan du följa denna guide.
  5. I denna artikel visas hur du kan låsa fast verktygsfältet i klienten, så du enkelt kan skicka kommandon som exempelvis Ctrl+Alt+Del till maskinen för att logga in på nytt.
  6. Om IFS applikationen eller VMware Klienten har slutat svara, kan du följa denna guide för att återställa och logga in på nytt.

Inlogging i VDI för att komma åt IFS

Följ instruktionerna i denna artikel för att logga in i miljön.

Vid problem med inloggning i IFS, vänligen lägg ett ärende i Aktörsportalen https://www.svk.se/aktorsportalen/it-systemsupport/ifs-support-formular/ eller ring IT-support på telefonnummer 010-4758300.

Vid problem med VDI/VMWare-inloggning, maila till [email protected].

OBS. Om du endast stänger VMware Horizon klienten så har du inte stängt ner IFS på ett korrekt sätt. Du ska alltså först avsluta IFS och sedan logga ur VDI klienten.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.