IFS AnvändarmanualerDrift BesökRegistrera nytt besök genom att återanvända tidigare besökare

Registrera nytt besök genom att återanvända tidigare besökare

Navigera till startsidan och välj "Stationsbesök"

Välj "Registrera nytt besök"

Expandera listan för sparade sökningar och välj DC-område

Markera den anläggning du vill skapa besök på och välj "OK"

Klicka i fältet "Återanvänd tidigare besökare"

Välj den person som besöket gäller och välj "OK"

Mata in besöksstatus och ev. ankomsttid (dubbelklicka i fältet för att få upp kalendern). Välj "Spara"

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.