Bered arbetsorder (utförare)

Utgå från formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Beredning\Bered arbetsorder

Kontrollera informationen i arbetsordern och bered den genom att i fliken "Bered" fylla i "Beredningsinformation (utförare). Spara.

Kontrollera informationen i arbetsordern och bered den genom att i fliken "Bered" fylla i "Beredningsinformation (utförare). Spara.

Obs! Tidsintervallet mellan "planerad start" och "planerad färdig" behöver vara lika långt eller längre än jobbets längd för FU-åtgärder. Är tiden kortare kommer ett felmeddelande visas "Det går inte att planera färdigdatum.....". Se instruktionen Det går inte att ändra planerat färdigdatum för AO

Ändra status på arbetsordern till "Beredd". Den övergår då till beställaren att ta ställning till.

Ändra status på arbetsordern till "Beredd". Den övergår då till beställaren att ta ställning till.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.