IFS AnvändarmanualerUnderhållsentreprenör ArbetsorderhanteringDet går inte att ändra planerat färdigdatum för AO

Det går inte att ändra planerat färdigdatum för AO

I de fall en arbetsorder genererats från en FU-åtgärd styrs planerat start och slutdatum från det jobb som finns kopplat till FU-åtgärden. Har tex jobbet en längd av en vecka behöver även intervallet mellan planerad start och planerad färdig vara MINST en vecka. Är intervallet kortare än jobbet kommer ett felmeddelande visas.

Om nedan fel visas beror det på att tidsintervallet mellan planerad start och färdig är mindre än jobbets längd.

I exemplet ovan är tidsintervallet mellan planerad start och planerat färdig mindre än en dag. Jobbets längd är längre och därför visas felmeddelande.

Markera fliken "Jobb". Fälten "planerad start" och "planerad färdig" visar jobbets totala längd.

I exempel ovan är jobbet totala längd 1,5 dagar. Det innebär att tidsintervall mellan planerad start och färdig behöver vara minst 1,5 dagar på arbetsorden.

Man kan manuellt justera datumen så att det stämmer med jobbets längd. Men det enklast är att enbart ändra "planerad start" och spara.

När AO sparats kommer "planerad färdig" automatiskt få rätt tidsintervall enligt det jobb som finnas kopplat på FU-åtgärden.

Planerat färdig har nu fått ett datum som har samma intervall från planerad start som för jobbet, dvs 1,5 dagar.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.