IFS AnvändarmanualerAnläggningshantering ledningar Skapa linjär tillgångKoppla stationerna till konstruktionsobjektet för stationerna

Koppla stationerna till konstruktionsobjektet för stationerna

De tidigare skapade stationerna under fliken element behöver kopplas till det konstruktionsobjekt de hör ihop med. Om du inte gör denna koppling är stationerna på linjära tillgångens element "fritt hängade".

Skapa ny rad i fliken konstruktionsobjekt

Stå på linjära tillgången

  1. Välj fliken element
  2. Markera elementraden för den station du vill koppla
  3. Välj sedan fliken "konstruktionsobjekt" längst ned.
  4. Tryck på plusset för att skapa ny rad
  5. Ny rad skapad

Koppla stationselementen till konstruktionsobjektet för stationen

  1. Ange anläggning för stationens konstruktionsobjekt (F8)
  2. Ange Objekt ID för stationens konstruktionsobjekt (F8)
  3. Om söklistan på stationen är väldigt lång, gör en sökning på klassen "STATION" för att få fram Objektet av klassen station, det är den som du skall koppla till.
  4. Tryck på spara för att koppla stationselementet till konstruktionsobjektet för stationen.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.