IFS AnvändarmanualerDrift FelanmälanSkapa arbetsorder till Underhållsingenjör

Skapa arbetsorder till Underhållsingenjör

Utgå från formulär Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Felanmälan/Servicebegäran\Skapa felanmälanguide

Navigera till Sidan Driftoperatör-Felanmälan och klicka på länken till "Skapa AO till UH-ingenjör"

Bocka i "Utrustning" om du vill rapportera fel för stationsanläggning eller "Linjetillgång" för ledning. Välj "Nästa"

Bocka i "Utrustning" om du vill rapportera fel för stationsanläggning eller "Linjetillgång" för ledning. Välj "Nästa"

Fyll i anläggningens littra i ID fältet. Välj "Nästa"

Fyll i anläggningens littra i ID fältet. Välj "Nästa"

Fyll i AO-ort, vem som ska åtgärda felet, samt information om vad felet är. Välj "Avsluta"

Fyll i AO-ort, vem som ska åtgärda felet, samt information om vad felet är. Välj "Avsluta"

Arbetsordern skapas. Den går nu till ansvarig underhållsingenjör för en bedömning. Välj "Ja" för att titta på arbetsordern.

Arbetsordern skapas. Den går nu till ansvarig underhållsingenjör för en bedömning. Välj "Ja" för att titta på arbetsordern.

Arbetsordern visas i detaljformulär

Arbetsordern visas i detaljformulär

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.