Driftoperatör-Felanmälan

Du når sidan "Felanmälan" från startlobbyn "Driftoperatör-Startsida" under "Länkar"

I översiktselementen med rader ser du aktiva arbetsorder uppskapade av DC grupperat på DCSY och DCNO. Klicka på repektive rad för att se detaljerad information och haman i redigeraläge.

Sifferelementen visar antal aktiva arbetsorder skapade av DC grupperat på DCSY och DCNO. Klicka på siffran för att nå översiktformulär med mer information och redigeraläge.

I elementet "Länkar" finns genvägar till formulär för att skapa arbetsorder, söka arbetsorder och visa översikter per dcområde, för störningar, senaste 7 dagarna etc.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.