Radera driftnotering

Navigera till startsidan och välj "Hantera driftnoteringar"

Klicka på den lilla pilen (under Sök-symbolen) och välj  "Hämta alla"

Markera det meddelande du vill radera och välj "Radera"

Meddelandet raderas och försvinner från listan

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.