IFS AnvändarmanualerDrift DriftnoteringarÄndra status på driftnotering till Aktuell

Ändra status på driftnotering till Aktuell

Klicka på den lilla pilen (under Sök-symbolen) och välj  "Hämta alla"

Välj "Aktuell" i rullistan för det meddelande du ändra  till aktuell

Välj "Spara". Navigera tillbaka till "stationsbesöks"-sidan genom att använda bakåtpilen.

Välj "Refresh" för att se driftnoteringen på startsidan

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.