IFS AnvändarmanualerDrift DriftnoteringarÄndra status på driftnotering till Ej aktuell

Ändra status på driftnotering till Ej aktuell

Navigera till startsidan och klicka på en rad i elementet "Driftnoteringar"

Ändra status till "Ej aktuell".

Ändra status till "Ej aktuell".

Obs! Endast de meddelanden som har status aktuell och har en vald DC-enhet kommer att visas på startsidan.

Välj "Spara"

Välj "Spara"

Driftnoteringen kommer inte längre visas på startsidan.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.