Skapa driftnotering

Navigera till startsidan och klicka på en rad i elementet "Driftnoteringar"

Mata in information om driftnoteringen (status, kategori, DC-enhet och själva meddelandet). Välj "Spara"

Mata in information om driftnoteringen (status, kategori, DC-enhet och själva meddelandet). Välj "Spara"

Obs! Endast de meddelanden som har status aktuell och har en vald DC-enhet kommer att visas på startsidan.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.