IFS AnvändarmanualerDrift FelanmälanSkapa arbetsorder till Entreprenör

Skapa arbetsorder till Entreprenör

Navigera till startsidan och välj"Felanmälan"

Välj "Skapa arbetsorder till Entreprenör"

Välj "Skapa arbetsorder till Entreprenör"

Välj "DC-enhet"

Välj "DC-enhet"

Välj kopplingstyp (Utrustning för stationer eller Linjär tillgång för ledningar)

Välj kopplingstyp (Utrustning för stationer eller Linjär tillgång för ledningar)

Klicka i fältet "Objekt-ID" och välj "Värdelista" (F8)

Klicka i fältet "Objekt-ID" och välj "Värdelista" (F8)

Välj DC-område i rullistan "Sparade sökningar" och välj "OK"

Välj DC-område i rullistan "Sparade sökningar" och välj "OK"

Markera den anläggning du vill skapa AO för och välj "OK"

Markera den anläggning du vill skapa AO för och välj "OK"

Ändra värdet i fältet "AO-ort" från förval ** till samma som orten

Ändra värdet i fältet "AO-ort" från förval ** till samma som orten

Klicka i fältet "Avdelning" och välj "Värdelista" (F8)

Klicka i fältet "Avdelning" och välj "Värdelista" (F8)

Markera avdelning och välj "OK"

Markera avdelning och välj "OK"

Fyll i fälten prioritet, upptäckt, arbetstyp och direktiv på samma sätt och välj "Spara"

Fyll i fälten prioritet, upptäckt och direktiv på samma sätt och välj "Spara"

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.