IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering ArbetsorderprocessenKÄNT FEL: Anmodansrader försvinner när man går ur anmodansfönstret utan att spara.

KÄNT FEL: Anmodansrader försvinner när man går ur anmodansfönstret utan att spara.

Felet uppstår när man påbörjar en inköpsanmodan, och sedan lämnar den osparade inköpsanmodan för att kontrollera något i övriga systemet. När man sedan går tillbaka till inköpsanmodan har infon man nyligen lagt in försvunnit. Detta är ett känt fel inrapporterat i Reqtest felrapport "892 Anmodansrader försvinner när man går ur anmodansfönstret utan att spara." Vi inväntar rättning från IFS.

Följ arbetssättet nedan för att undvika problemet.

Arbeta i två fönster samtidigt

Klicka på "nytt fönster" symbolen för att öppna nytt fönster

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.