Avsluta arbetsorder

Utgår från formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Rapportera\Avrapportera arbetsorder

Föra att avsluta en arbetsorder, ändra arbetorderstatusen till "Avslutad". Den visas nu inte längre som en aktiv arbetsorder utan kan bara sökas fram bland "Historiska arbetsorder".

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.