IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering ArbetsorderprocessenRapportera utsläpp av miljöpåverkande ämnen

Rapportera utsläpp av miljöpåverkande ämnen

Utsläpp av miljöpåverkade ämnen rapporteras som materialuttag på arbetsordern som rör arbetet.

Utgå från formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Rapportera\Avrapportera arbetsorder

I fliken "Material" skapar man en ny materialrekvisition genom att trycka på +.

Notera att rekvisitionsorten måste ändras till *, då detta är orten vi har kopplat miljöpåverkande artiklar till. Spara sedan materialrekvisitionen.

Välj den miljöpåverkande artikeln ur värdelistan (F8), och ange vilken kvantitet det gäller. Spara raden.

Ställ markören i huvudet på materialrekvisitionen och högerklicka för att välja "Frisläpp".

Högerklicka sedan igen och välj "Ta ut".

När uttagen kvantitet är ifylld betyder det att den miljöpåverkande artikeln har rapporterats.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.