IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering ArbetsorderprocessenKoppla befintligt dokument till en arbetsorder

Koppla befintligt dokument till en arbetsorder

Denna instruktion beskriver hur man kopplar ett dokument som redan finns i IFS till en arbetsorder.

Utgå från formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Rapportera\Avrapportera arbetsorder

1. Längst ned i fönstret, välj "Bilagor" för att öppna bilagepanelen.

2. Välj "Dokument" för att visa dokument kopplade till arbetsordern.

3. För att koppla ett dokument som redan finns i systemet, välj "Bifoga".

Längst ned i fönstret, välj "bilagor" för att öppna bilagepanelen. Välj sedan "dokument" för att visa dokument kopplade till arbetsordern. För att koppla ett dokument som redan finns i systemet, väljer man "Bifoga".

Tryck på "Sök..." för att söka fram dokumentet.

Tryck på "Sök..." för att söka fram dokumentet.

Sök exempelvis på dokumentnummer för dokumentet.

Sök exempelvis på dokumentnumret.

Välj det dokument du vill koppla till arbetsordern.

Välj det dokument du vill koppla till arbetsordern.

Dokumentet är nu kopplat till arbetsordern.

Dokumentet är nu kopplat till arbetsordern.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.