IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering ArbetsorderprocessenVisa beredningsinformation i Avrapportera-formuläret

Visa beredningsinformation i Avrapportera-formuläret

Utgå från formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Rapportera\Avrapportera arbetsorder

Tryck på ikonen för "inkformations-kort".

Då visas ett informationskort med beredningsinformation för arbetsordern från formuläret "Bered arbetsorder". Kortet går att flytta på skärmen genom att dra det med muspekaren.

Då visas ett informationskort med beredningsinformation för arbetsordern från formuläret "Bered arbetsorder". Kortet går att flytta på skärmen genom att dra det med muspekaren.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.