IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering ArbetsorderprocessenKoppla nytt dokument till en arbetsorder

Koppla nytt dokument till en arbetsorder

Denna instruktion beskriver hur man kopplar ett dokument som ännu inte finns i systemet till en arbetsorder.

Utgå från formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Rapportera\Avrapportera arbetsorder

Längst ned i fönstret, välj "bilagor" för att öppna bilagepanelen. Välj sedan "dokument" för att visa dokument kopplade till arbetsordern. För att koppla in ett nytt dokument (som inte redan finns i systemet), väljer man "Ny...".

Välj rätt dokumentklass från värdelistan, och fyll i en titel enligt riktlinjer för dokumenttitlar. Tryck sedan på "bläddra" för att hämta filen på din dator. Tryck sedan "Skapa", för att skapa upp dokumentkopplingen.

Välj rätt dokumentklass från värdelistan, och fyll i en titel enligt riktlinjer för dokumenttitlar. Tryck sedan på "bläddra" för att hämta filen på din dator. Tryck sedan "Skapa", för att skapa upp dokumentkopplingen.

En dokumentkoppling har nu skapats på arbetsordern.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.