Avrapportera arbetsorder

Utgå från formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Rapportera\Avrapportera arbetsorder

Fyll i information om arbetet som har utförts. Spara.

Om sedan avrapporteringen är klar i övrigt (inköpsanmodan är frisläppt, alla dokument är kopplade till arbetsordern, ev. utsläpp av miljöfarligt material är registrerat) så sätt arbetsorderstatusen  till "Rapporterad". Arbetsordern övergår då till beställaren för granskning.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.