Markera arbete utfört (utförare)

Utgå från formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Rapportera\Avrapportera arbetsorder

Ändra arbetsorderstatus till "Arbete utfört".

Arbetsordern ändrar status (1), och "verkligt slutdatum" sätts per automatik (2). Även "verkligt startdatum"(3) sätts per automatik om det inte redan fyllts i. Man behöver därför ändra denna till den faktiska starttiden. Spara.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.