Starta arbetsorder (utförare)

Utgå från formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Beredning\Bered arbetsorder

Om arbetet beräknas ta mer än en dag ska man indikera att arbetet påbörjats genom att ändra status på arbetsordern till "Startad".

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.