Hantera delfakturering

Utgå från formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Beredning\Bered arbetsorder

Om en arbetsorder ska delfaktureras skapar man redan i beredningsfasen upp en inköpsanmodan per planerad faktura. I fliken "Anmodan" i "fomruläret "Bered arbetsorder" trycker man på + för att skapa en ny anmodan och sedan spara för att spara den. Sedan görs förkontering och inköpsanmodansrader skapas som normalt, men nu för varje inköpsanmodan.

Man ser att det finns flera inköpsanmodan på arbetsorder genom att "Multipla inköpsanmodan finns" är ibockad.

Klickar man på pilen i "Anmodan"-fältet så kan man bläddra mellan dem.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.