Attestera inköpsanmodan

Utgå från lobbyn "UH-ingenjör - Startsida"

Klicka på lobby-elementet "Attestera" för att se vilka arbetsorder som ligger för attest på aktuellt kostnadsställe.

Klicka på lobby-elementet "Attestera" för att se vilka arbetsorder som ligger för attest på aktuellt kostnadsställe.

Välj en arbetsorder i drop-down-listan.

Välj en arbetsorder i drop-down-listan.

Granska att anmodan stämmer överens med beställningen, och högerklicka sedan för att välja att attestera den. (Om man inte vill godkänna anmodan, så ändrar man arbetsorderstatusen tillbaka till "arbete utfört" och ber om justeringar/kompletteringar från utföraren.

Granska att anmodan stämmer överens med beställningen, och högerklicka sedan för att välja att attestera den. (Om man inte vill godkänna anmodan, så ändrar man arbetsorderstatusen tillbaka till "arbete utfört" och ber om justeringar/kompletteringar från utföraren.

Notera att "Attestkrav" inte längre är ibockat på inköpsanmodan.

Notera att "Attestkrav" inte längre är ibockat på inköpsanmodan.

Då det tar ett tag för systemet att stänga anmodan efter att du attesterat den, finns en sparad fråga "AO med stängd anmodan" i formuläret "Aktiva arbetsorder" för att du senare ska kunna söka fram arbetsorder som är redo att avslutas.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.