Skapa och frisläppa inköpsanmodan

Utgå från formulär "Avrapportera arbetsorder"

I formuläret "Avrapportera arbetsorder", gå till fliken "Anmodan".

I formuläret "Avrapportera arbetsorder", gå till fliken "Anmodan".

Tryck på "+" för att skapa en inköpsanmodan. Tryck sedan direkt på "Spara".

Tryck på "+" för att skapa en inköpsanmodan. Tryck sedan direkt på "Spara".

"Byggmoms" är default iklickad, så ska det inte vara byggmoms på anmodan så klickas denna ur.

"Byggmoms" är default iklickad, så ska det inte vara byggmoms på anmodan så klickas denna ur.

Förkontera sedan inköpsanmodan genom att högerklicka i huvudet på inköpsanmodan och välja "Förkontering".

Förkontera sedan inköpsanmodan genom att högerklicka i huvudet på inköpsanmodan och välja "Förkontering".

Obs! För att göra förkontering på anmodan måste du markera i anmodanshuvudet, dvs unde fliken "Anmodan" men ovanför fliken "Anmodansrad artikelfört" (i det gula området) när du väljer högermusval. Står du tex upp på arbetsorderhuvudet kommer kontorutan vara gråmarkerad och inte gå att redigera eftersom valet gäller hela arbetsordern istället för anmodan.

Fyll i "Konto" och "Delprojekt" med värden från värdelistorna. (KST och Anl.nr ska vara förifyllda). Tryck OK.

Fyll i "Konto" och "Delprojekt" med värden från värdelistorna. (KST och Anl.nr ska vara förifyllda). Tryck OK.

En förkontering finns nu på inköpsanmodan, och fältet "förkontering finns" är ibockad.

En förkontering finns nu på inköpsanmodan, och fältet "förkontering finns" är ibockad.

Skapa en ny anmodansrad genom att trycka på + . Välj en artikel från värdelistan (F8). Notera enheten på artikeln i värdelistan och fyll sedan i kvantitet på raden. Spara.

Skapa en ny anmodansrad genom att trycka på + . Välj en artikel från värdelistan (F8). Notera enheten på artikeln i värdelistan och fyll sedan i kvantitet på raden. Spara.

Obs viktigt! Du behöver göra förkonteringen och fylla i konto och delprojekt INNAN du skapar anmodanraderna. Annars kommer inte information kopieras ner på anmodanraderna och måste då fyllas i manuellt på varje rad. Finns inte delprojekt och konto ifyllt går det inte att frisläppa inköpsanmodan.

Högerklicka i huvudet på inköpsanmodan och välj "Frisläpp" för att frisläppa anmodan. Den skickas nu för attest till beställaren.

Högerklicka i huvudet på inköpsanmodan och välj "Frisläpp" för att frisläppa anmodan. Den skickas nu för attest till beställaren.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.