Bered arbetsorder (beställare)

Utgå ifrån formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Beredning\Bered arbetsorder

Tryck på "+"  för att skapa en ny arbetsorder.

Fyll i information om vad som ska göras, var och av vem. Kopplingstyp sätts till "LINEAR ASSET" om det rör en ledning, annars väljer man "ANLÄGGNING".

Obs! Du behöver ändra AO-orten från ** till den ort arbetsordern beror. Det är viktigt att man väljer rätt AO-ort för den går inte att ändra i efterhand.

Påbörja beredningen av arbetsordern genom att i fliken "Bered" fylla i "Beredningsinformation (beställare)". Spara.

Påbörja beredningen av arbetsordern genom att i fliken "Bered" fylla i "Beredningsinformation (beställare)". Spara.

Ändra status på arbetsordern till "Under beredning". Arbetsordern övergår då till utföraren för att kompletteras med ytterligare beredningsinformation.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.