IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering ArbetsorderprocessenSkapa felanmälan för stationer / stolpar / ledningsgator

Skapa felanmälan för stationer / stolpar / ledningsgator

Starta i formuläret Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Felanmälan/Servicebegäran\Felanmälan

Tryck på "+" för att skapa en ny felanmälan.

Tryck på "+" för att skapa en ny felanmälan.

Fyll i information om felet och vem som ska åtgärda det.

Fyll i information om felet och vem som ska åtgärda det.

Välj rätt värde för "upptäckt" genom att först välja värdelista och sedan välja en sparad sökning för att hämta rätt värden beroende på vilket objekt det rör.

Välj rätt värde för "upptäckt" genom att först välja värdelista och sedan välja en sparad sökning för att hämta rätt värden beroende på vilket objekt det rör.

Spara felanmälan. En arbetsorder har skapats och kommer tas om hand av ansvarig underhållsingenjör.

Spara felanmälan. En arbetsorder har skapats och kommer tas om hand av ansvarig underhållsingenjör.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.