IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering ArbetsorderprocessenSkapa felanmälan för linjära objekt (ledningar).

Skapa felanmälan för linjära objekt (ledningar).

Denna instruktion gäller felanmälan på linjära objekt, d.v.s. själva ledningen (ej. stolpar, fundament etc.)

Utgå från formulär Service och underhåll\Arbetsorderhantering\Felanmälan/Servicebegäran\Skapa felanmälanguide

Klicka på länken till "Felanmälan - linjär tillgång".

Klicka på länken till "Felanmälan - linjär tillgång".

Skapa felanmälanguide

Skapa felanmälanguide

Skapa felanmälanguide - linjär tillgång

Skapa felanmälanguide - linjär tillgång

Välj det linjära tillgångs-ID som felanmälan gäller. Om man vill precisera var på ledningen felet ligger kan man fylla i övriga fält. Annars trycker man "nästa".

Välj det linjära tillgångs-ID som felanmälan gäller. Om man vill precisera var på ledningen felet ligger kan man fylla i övriga fält. Annars trycker man "nästa".

Fylli AO-ort, vem som ska åtgärda felet, samt information om vad felet är.

Fylli AO-ort, vem som ska åtgärda felet, samt information om vad felet är.

Upptäckt väljs genom att öppna värdelistan (F8) och sedan välja den sparade sökningen "Ledningsunderhåll" för att få rätt värden.

Upptäckt väljs genom att öppna värdelistan (F8) och sedan välja den sparade sökningen "Ledningsunderhåll" för att få rätt värden.

Tryck "avsluta", och arbetsordern skapas. Den går nu till ansvarig underhållsingenjör för en bedömning.

Tryck "avsluta", och arbetsordern skapas. Den går nu till ansvarig underhållsingenjör för en bedömning.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.