IFS AnvändarmanualerArbetsorderhantering Kvalitetskontroll av arbetsorderInformationskort för kvalitetskontroll på arbetsorder

Informationskort för kvalitetskontroll på arbetsorder

I formuläret "Avrapportera arbetsorder", kan man trycka på ikonen nedan för att öppna ett informationskort.

Kortet innehåller framförallt information från formuläret "Bered arbetsorder" (blå rutan), men det ger även stöd i vilken information som saknas och borde fyllas i (röda rutorna).

Det som står under "Från beställare" ansvarar SVK för att fylla i, och det som står under "Från utförare" och "Kontroll av data" ansvarar entreprenör/utförare för att fylla i.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.